28.11.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 28.11.2023 г. от 16.00 ч.

05.11.2023

на вниманието на секционните избирателни комисии в община тунджа

04.11.2023

на вниманието на секционните избирателни комисии в община тунджа

03.11.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 03.11.2023 г. от 13.30 ч.

02.11.2023

Предаване на книжа и материали по секции в община Тунджа

Общинска избирателна комисия Тунджа  определя следните членове, които на 04.11.2023 г. да извършат предаване на книжата и материалите по секции в община Тунджа, при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 05 ноември 2023г., съвместно с общински служители, определени със заповед на временно изпълняващия длъжността Кмет на община Тунджа, по следния график:

Първи маршрут 

1. Гергана Петрова-Димитрова - общинска администрация 

2. Красимира Ромер -  ОИК Тунджа

Населено място

Секция №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Видинци

009

11:30

 

2.

Миладиновци

030

12:00

 

3.

Генерал Инзово

010

12:30

техник – 13:10 ч.

4.

Крумово

024

13:00

техник – 13:20 ч.

5.

Роза

036,037

13:20

техник – 13:30 ч.

6.

Ботево

004

13:40

техник – 13:40 ч.

7.

Скалица

040

14:10

техник – 14:20 ч.

8.

Голям манастир

012

14:40

 

9.

Генерал Тошево

011, 051*

15:00

 

10.

Овчи кладенец

032

15:30

 

Забележка: * ПСИК

Втори маршрут 

 1. Елка Гьорина-общинска администрация 
 2. Симеон Симеонов - ОИК Тунджа

 №

Населено място

Секция №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Каравелово

021

11:20

 

2.

Сламино

041

11:40

 

3.

Робово

035

12:00

 

4.

Калчево

020, 052*

12:30

техник – 12:50 ч.

5.

Победа

034

12:50

техник – 13:00 ч.

6.

Челник

049

13:20

 

7.

Симеоново

039

13:50

 

8.

Асеново

001

14:10

 

9.

Козарево

022

14:50

 

10.

Стара река

042

15:20

 

Забележка: * ПСИК

Трети маршрут

1. Иванка Георгиева - общинска администрация

2. Иван Лахтев -  ОИК Тунджа

Населено място

Секция/

ПСИК №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Кукорево

025,026

11:10

техник – 12:00 ч., 12:10 ч.

2.

Ханово

047

11:40

техник – 12:30 ч.

3.

Окоп

033

12:10

техник – 12:20 ч.

4.

Тенево

043,044

12:30, 12:50

техник – 12:40 ч.,12:50 ч.

5.

Маломир

027, 054*

13:00

техник – 13:00 ч.

6.

Драма

015

13:50

 

7.

Дряново

016

14:20

 

8.

Коневец

023, 053*

14:50

 

Забележка: * ПСИК

Четвърти маршрут 

1. Радостина Делева - общинска администрация

2. Десислава Москова -  ОИК Тунджа

Населено място

Секция/

ПСИК №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Кабиле

019

11:00

техник – 12:10 ч.

2.

Дражево

014

11:20

техник – 12:15 ч.

3.

Хаджидимитрово

046

11:40

техник – 12:20 ч.

4.

Завой

017

12:00

техник – 12:30 ч.

5.

Веселиново

008

12:20

техник – 12:40 ч.

6.

Чарган

048

12:30

техник – 12:30 ч.

7.

Могила

031

12:50

техник – 12:40 ч.

8.

Търнава

045

13:10

 

 Пети маршрут 

1. Ваня Георгиева - общинска администрация

2. Спасин Карайчев -  ОИК Тунджа

Населено място

Секция

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Меден кладенец

028

11:20

 

2.

Савино

038

11:40

 

3.

Межда

029

12:10

 

4.

Златари

018

12:30

 

5.

Гълъбинци

013

12:50

 

6.

Бояджик

006,007,050*

13:00

техник – 14:10 ч., 14:10 ч.,

7.

Болярско

005

13:20

 

6.

Безмер

002,003

13:30

техник – 13:50 ч.; 14:00 ч.

Забележка: * ПСИК

 

01.11.2023

Съобщение

29.10.2023

Съобщение

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък и следа, гласът в тази бютелина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

29.10.2023

ПРИ ПРОБЛЕМ С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Във връзка с обезпечаване на необходимостта от предоставяне на допълнителни указания при използване на устройствата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден, е създаден Call Center, който ще е достъпен за времето от 20:00 ч. на 29.10.2023 г. до 08:00ч. на 30.10.2023 г. и от 20:00 ч. на 05.11.2023 г. до 08:00ч. на 06.11.2023 г. на следните телефонни номера: 02-949-2001; 02-949-2002.

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи - Приложение №101-МИ-хм и Приложение №103-МИ-хм, със следните указания:

не се попълва частта "ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ" - точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

контрола №2 и в двете приложения да се чете "Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5";

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение №101-МИ-хм,  съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини. 

 

25.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

25.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ

21.10.2023

ДЕМОНСТРАЦИОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ

ОИК Тунджа ще проведе демонстрационно гласуване с машина за избиратели по следния график:

 

На 23.10.2023г.

На 24.10.2023г.

Час Населено място Час Населено място
09:00ч. с.Победа 09:00ч. с.Скалица
10:00ч. с.Калчево 10:30ч. с.Ботево
11:30ч. с.Чарган 12:00ч. с.Роза
13:00ч. с.Могила 14:00ч. с.Генерал Инзово
14:30ч. с.Веселиново 15:20ч. с.Крумово
16:00ч. с.Завой   

На 25.10.2023г.

На 26.10.2023г.

Час Населено място Час Населено място
09:00ч. с.Кукорево 09:00ч. с.Бояджик
10:30ч. с.Окоп 10:30ч. с.Безмер
12:00ч. с.Ханово 12:00ч. с.Хаджи Димитрово
14:00ч. с.Тенево 13:30ч. с.Дражево
15:20ч. с.Маломир 15:00ч. с.Кабиле
20.10.2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК:

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

18.10.2023

Съобщение

На територията на Община “Тунджа” са образувани 49 избирателни секции, които се помещават на първия етаж на обявените помещения и всички са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Общинската администрация предоставя телефони за връзка, на които избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обадят, за да бъдат транспортирани до съответната избирателна секция на 29.10.2023г. от 09.00 ч. до 18.00ч., както следва: 046/684277; 046/684 212; 0889 113 332.

 

18.10.2023

Съобщение

ОБУЧЕНИЯТА НА СИК ПО МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ СА ПРИСЪСТВЕНИ!

ОБУЧЕНИЯТА НА СИК ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СА ОНЛАЙН!

ДВАТА ВИДА ОБУЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

1.ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ПО МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- ТУНДЖА, В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА НТСа именно:

- на 24.10.2023г. – за всички СИК

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЗАПОЧВА В 9:00 часа

НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО Е В 9:30 часа

Обучители: Силвия Атанасова - секретар на ОИК Тунджа, Силвия Лафчиева – Михалева – зам. председател на ОИК Тунджа, Николай Начев – член на ОИК Тунджа

2.Онлайн обучения на членовете на СИК за работа със специализирано устройство за машинно гласуване, ще се проведат от "Сиела Норма" АД на долупосочените дати и часове, като членовете на СИК могат да участват в обучението, чрез клик на предоставения в дясната графа хиперлинк, а именно:

21 октомври 2023 г. (събота)

Microsoft Teams meeting

от 11:00 до 11:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

 

Натиснете тук, за да се присъедините в обучението

 

Meeting ID: 346 144 268 620 

 

Парола: GLYhG7 

22 октомври 2023 г. (неделя)

Microsoft Teams meeting

от 16:00 до 16:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

 

Натиснете тук, за да се присъедините в обучението

 

Meeting ID: 373 658 124 13 

 

Парола:: bcPdPa 

25 октомври 2023 г. (сряда)

Microsoft Teams meeting

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

 

Натиснете тук, за да се присъедините в обучението

 

Meeting ID: 351 220 102 507 

 

Парола: NP4QmD 

 

17.10.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 17.10.2023 г. от 16.30 ч.

13.10.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 13.10.2023 г. от 17.00 ч.

13.10.2023

Условия и ред за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции

Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция или местна коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия и коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Застъпниците се регистрират в ОИК Тунджа чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия и коалиция се подписва от представляващите партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението на партията и коалицията задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва и подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване на гореописаните изисквания.

След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, ОИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец.

Всяка партия и коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Тунджа до изборния ден по гореописания ред чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.

Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.

При произвеждане на втори тур при избори за кмет, извършената в общинската избирателна комисия регистрация на застъпниците за първия тур запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение.

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден – и с утвърдения отличителен знак.

В изборния ден застъпниците са длъжни да носят отличителния знак, утвърден с Решение № 2173-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

Застъпникът не може да бъде придружител.

11.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тунджа уведомява, че обучението на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Тунджа ще се проведе на 24.10.2023г. (вторник) от 09:30 часа в Голяма зала на НТС, находяща се в гр. Ямбол, ул. ,,Джон Атанасов“ №8.

11.10.2023

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-711/10.10.23 г.  от ЦИК, ОИК Тунджа публикува одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на община

Бюлетина за кмет на кметство с. Безмер

Бюлетина за кмет на кметство с. Болярско

Бюлетина за кмет на кметство с. Ботево

Бюлетина за кмет на кметство с. Бояджик

Бюлетина за кмет на кметство с. Веселиново

Бюлетина за кмет на кметство с. Генерал Инзово

Бюлетина за кмет на кметство с. Генерал Тошево

Бюлетина за кмет на кметство с. Голям Манастир

Бюлетина за кмет на кметство с. Гълъбинци

Бюлетина за кмет на кметство с. Дражево

Бюлетина за кмет на кметство с. Завой

Бюлетина за кмет на кметство с. Кабиле

Бюлетина за кмет на кметство с. Калчево

Бюлетина за кмет на кметство с. Каравелово

Бюлетина за кмет на кметство с. Козарево

Бюлетина за кмет на кметство с. Коневец

Бюлетина за кмет на кметство с. Крумово

Бюлетина за кмет на кметство с. Кукорево

Бюлетина за кмет на кметство с. Маломир

Бюлетина за кмет на кметство с. Меден кладенец

Бюлетина за кмет на кметство с. Межда

Бюлетина за кмет на кметство с. Миладиновци

Бюлетина за кмет на кметство с. Могила

Бюлетина за кмет на кметство с. Овчи кладенец

Бюлетина за кмет на кметство с. Окоп

Бюлетина за кмет на кметство с. Победа

Бюлетина за кмет на кметство с. Робово

Бюлетина за кмет на кметство с. Роза

Бюлетина за кмет на кметство с. Савино

Бюлетина за кмет на кметство с. Симеоново

Бюлетина за кмет на кметство с. Скалица

Бюлетина за кмет на кметство с. Сламино

Бюлетина за кмет на кметство с. Стара река

Бюлетина за кмет на кметство с. Тенево

Бюлетина за кмет на кметство с. Търнава

Бюлетина за кмет на кметство с. Хаджидимитрово

Бюлетина за кмет на кметство с. Ханово

Бюлетина за кмет на кметство с. Чарган

Бюлетина за кмет на кметство с. Челник

10.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Общинската избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, указва на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, не по-късно от 14.10.2023 г., в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, или факс. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23.10.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

10.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЯВЯВАНЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

ОИК Тунджа, обръща внимание на избирателите, че при предстоящите избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес /извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/ през последните 6 месеца преди изборния ден/28.04.2023 г./ в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на съответното населено място на територията на община Тунджа, или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата – 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

ВАЖНО: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

06.10.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 06.10.2023 г. от 16.00 ч.

03.10.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 03.10.2023 г. от 12.30 ч.

02.10.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 02.10.2023 г. от 17.00 ч.

27.09.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 27.09.2023 г. от 17.00 ч.

26.09.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 26.09.2023 г. от 13.00 ч.

26.09.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 26.09.2023 г. от 17.15 ч.

25.09.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 25.09.2023 г. от 13.00 ч.

19.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници кмет на община и кметове на кметства на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Община Тунджа, находяща се на пл.“Освобождение“  № 1, етаж  първи, стая: заседателна        зала 1.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 26.09.2023 г.! 

ВАЖНО: Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 

ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

 1. Регистриране на кандидатски листи за избор на кмет на община/кмет на кметства/общински съветници

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ/За регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ от изборните книжав/За регистрация на кандидатска листа за кмета на община и кмет на кмества);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат!

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК(Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община и кметове на кмества се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват само кметсвата, в които ще се издигне кандидатура.

Всички кметства на територията на община Тунджа са следните:

С. БЕЗМЕР С. БОЛЯРСКО, С. БОТЕВО, С. БОЯДЖИК, С.ВЕСЕЛИНОВО С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО С. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  С. ГОЛЯМ МАНАСТИР, С. ГЪЛЪБИНЦИ, С. ДРАЖЕВО, С. ЗАВОЙ, С. КАБИЛЕ, С. КАЛЧЕВО, С. КАРАВЕЛОВО, С.КОЗАРЕВО С. КОНЕВЕЦ, С.КРУМОВО С. МЕЖДА С. МИЛАДИНОВЦИ С.МОГИЛА С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ С. ОКОП, С. ПОБЕДА С. РОБОВО С.РОЗА С.САВИНО С.СИМЕОНОВО С.СКАЛИЦА С.СЛАМИНО С. СТАРА РЕКА С.ТЕНЕВО С. ТЪРНАВА, С. ХАНОВО С. ХАДЖИДИМИТРОВО С. КУКОРЕВО, С. МАЛОМИР, С. МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ, С. ЧАРГАН, С. ЧЕЛНИК

           ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ:

2.1. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа);

Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

2.3. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат /на хартия и в електронен вид/

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа).

Всеки избирател може да участва само в един списък!

ВАЖНО: Списъкът се предава и в структуриран електронен вид /excel формат/, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка, съгласно Приложение № 1 към Решение № 1994-МИ от 24.08.2023 г. на ЦИК.

 

25.10.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 25.10.2023 г. от 13.00 ч.

19.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тунджа с Решение № 39-МИ/18.09.2023г. определи следните членове, имащи право да правят изявления пред медиите от името на Общинска избирателна комисия Тунджа

 • Николай Динков Начев
 • Десислава Митева Москова

В изпълнение на своята дейност при предоставяне на изявления пред медиите и в съвместаната си работа с тях, ОИК Тунджа и определените от нея членове ще спазват следните правила с цел информиране на обществеността и регламентиране на връзките на ОИК Тунджа със средствата за масово осведомяване,както следва: 

 1. Комуникацията с медиите се осъществява от говорител на ОИК Тунджа, по изключение от председателя.
 2. Пълната информация относно работата на ОИК Тунджа е публично достъпна на официалната интернет страница на комисията.
 3. Интервюта – участието на говорителя на ОИК Тунджа, по изключение - на председателя, се извършват след предварително уговорени дата и час за провеждането му. При добри метеорологични условия може да се проведе на открито пред сградата на общинска администрация Тунджа. За отговори, изискващи конкретика, въпросите трябва да бъдат предварително представени най-малко два часа преди уговореното време на интервюто в писмен вид или на електронната поща.
 4. При осъществяване на комуникация на ОИК Тунджа със средствата за информация е необходимо да се съблюдават принципите за точност и юридическа издържаност, защита на личните данни и равнопоставеност на представителите на различните медии.
18.09.2023

Съобщение

Предстоящо заседание накомисията - 18.09.2023г. от 17.30ч.

16.09.2023

Съобщение

Предстоящо заседание накомисията - 16.09.2023г.от 13.30ч.

15.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Тунджа е насрочено за 15.09.2023г. от 17:00 часа.

14.09.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на ОИК Тунджа е насрочено за 14.09.2023г. от 17:00 часа.

11.09.2023

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

С Решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Инициативните комитети в срок от 09:00 часа на 11 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представят в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подават от лицето, представляващо инициативния комитет.

ОИК извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г. Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 43-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

11.09.2023

Съобщение

Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок от 09:00 часа на 11 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) се подава отделно заявление.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 13 септември 2023 г. включително и в ОИК до 18 септември 2023 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

 

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

- образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

- образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

- пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

 - удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването и имената на членовете на ОИК дали указанията.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (18 септември 2023 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (26 септември 2023 г.).

Редът и сроковете за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция и заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК е определен в Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г на Централна избирателна комисия.

11.09.2023

Съобщение

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

-предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

-кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 17:00 часа 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден). 

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат  се предава на общинската избирателна комисия заедно с изброените документи в Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26.09.2023 г.

При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия,  коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден  – 21.10.2023 г.

09.09.2023

Съобщение

Комисията е с работно време : всеки ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.; телефонни номера за контакт : 046/684211; 0882 307547; 0882259251 и електронен адрес : [email protected]

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 195-МИ / 28.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия от квотата на Коалиция „БСП за България“.

 • № 194-МИ / 09.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия от квотата на Коалиция „БСП за България“.

 • № 193-МИ / 09.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия от квотата на Коалиция „БСП за България“.

всички решения