11.08.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тунджа напомня, че крайният срок за подаване на заявления за регистрация на партиите и коалициите в новите избори за кметове на 27 септември 2020 г. е до 17,00 ч. на 17 август 2020 г. и регистрацията се извършва по реда на Решение № 1844-МИ от 21.07.2020 г. на ЦИК.

Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Община Тунджа:гр. Ямбол, пл. “Освобождение“ № 1, ет.2, ст. 203.

01.11.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия в община Тунджа обявява следните телефони за подаване на сигнали и жалби в предизборния и изборния ден:

0884 811 549

0885 982 800

046 66 15 87

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тунджа информира, че на 02.11.2019г. ще се извърши предаване на книжата и материалите по секции в община Тунджа, за произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 03 ноември 2019 г., съвместно с общински служители и членове на ОИК Тунджа, по следния график:

І.Първи маршрут – Член на ОИК  Нели Стоянова

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Роза

036,037

12.30

2.

Генерал Инзово

010

13.00

3.

Видинци

009

13.30

4.

Крумово

024

14.00

5.

Миладиновци

030

14.30

6.

Голям Манастир

012

15.00

7.

Генерал Тошево

011

15.30

8.

Скалица

040

16.00

9.

Овчи Кладенец

032

16.20

  ІІ.Втори маршрут - Член на ОИК  Живко Тодоров

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Стара река

042

12.30

2.

Козарево

022

12.50

3.

Калчево

020,050

13.15

4.

Победа

034 ,052

13.45

5.

Челник

049

14.15

6.

Симеоново

039

14.30

7.

Асеново

001

14.45

8.

Робово

035

15.15

9.

Сламино

041

15.30

10.

Каравелово

021

16.00

ІІІ.Трети маршрут – Член на ОИК     Живка Колева

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Кукорево

025,026  

12.30

2.

Ханово

047

13.00

3.

Окоп

033

13.30

4.

Коневец

023

14.00

5.

Драма

015

14.30

6.

Дряново

016

14.45

7.

Маломир

027 ,051

15.30

8.

Тенево

043,044,053

16.00

  ІV.Четвърти маршрут - Член на ОИК  Симеон Симеонов

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Търнава

045

12.30

2.

Чарган

048

13.00

3.

Могила

031

13.30

4.

Завой

017

14.00

5.

Веселиново

008

14.30

6.

Кабиле

019

15.00

7.

Дражево

014

15.30

8.

Хаджидимитрово

046

16.00

  V.Пети маршрут – Член на ОИК  Ирина Нейкова

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Безмер

002,003

12.30

2.

Болярско

005

13.00

3.

Бояджик

006,007

13.30

4.

Гълъбинци

013

14.15

5.

Златари

018

14.45

6.

Межда

029

15.15

7.

Савино

038

15.30

8.

Меден Кладенец

028

16.00

9.

Ботево

004

16.15

27.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия в община Тунджа обявява следните телефони за подаване на сигнали и жалби в изборния ден:

0884 811 549

0885 982 800

046 66 15 87

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тунджа информира, че на 26.10.2019г. ще се извърши предаване на книжата и материалите по секции в община Тунджа, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., съвместно с общински служители и членове на ОИК Тунджа, по следния график:

І.Първи маршрут – Член на ОИК Нели Стоянова

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Роза

036,037

12.30

2.

Генерал Инзово

010

13.00

3.

Видинци

009

13.30

4.

Крумово

024

14.00

5.

Миладиновци

030

14.30

6.

Голям Манастир

012

15.00

7.

Генерал Тошево

011

15.30

8.

Скалица

040

16.00

9.

Овчи Кладенец

032

16.20

  ІІ.Втори маршрут - Член на ОИК Живко Тодоров

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Стара река

042

12.30

2.

Козарево

022

12.50

3.

Калчево

020,050

13.15

4.

Победа

034 ,052

13.45

5.

Челник

049

14.15

6.

Симеоново

039

14.30

7.

Асеново

001

14.45

8.

Робово

035

15.15

9.

Сламино

041

15.30

10.

Каравелово

021

16.00

ІІІ.Трети маршрут – Член на ОИК   Живка Колева

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Кукорево

025,026

12.30

2.

Ханово

047

13.00

3.

Окоп

033

13.30

4.

Коневец

023

14.00

5.

Драма

015

14.30

6.

Дряново

016

14.45

7.

Маломир

027 ,051

15.30

8.

Тенево

043,044,053

16.00

  ІV.Четвърти маршрут - Член на ОИК Симеон Симеонов

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Търнава

045

12.30

2.

Чарган

048

13.00

3.

Могила

031

13.30

4.

Завой

017

14.00

5.

Веселиново

008

14.30

6.

Кабиле

019

15.00

7.

Дражево

014

15.30

8.

Хаджидимитрово

046

16.00

  V.Пети маршрут – Член на ОИК Ирина Нейкова

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Безмер

002,003

12.30

2.

Болярско

005

13.00

3.

Бояджик

006,007

13.30

4.

Гълъбинци

013

14.15

5.

Златари

018

14.45

6.

Межда

029

15.15

7.

Савино

038

15.30

8.

Меден Кладенец

028

16.00

9.

Ботево

004

16.15

22.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия в Община Тунджа, информира участниците в изборния процес и заинтересованите лица, че на интернет страницата на Централна избирателна комисия са публикувани изборни документи и разяснителни материали в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019“, както следва:

18.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тунджа уведомява, че обучението на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Тунджа ще се проведе на 22.10.2019г. (вторник) от 09:30 часа в Голяма зала на НТС, находяща се в гр.Ямбол, ул.,,Джон Атанасов“ №8.

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., могат да направят заявка за помощ на следните телефони:

За община Тунджа в деня на изборите на 27.10.2019 г. – 046/661566; 046/684304; 0889113332.

Всички изборни помещения се намират на първия етаж в сгради с изградени подходи за предвижване.

 

10.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Тунджа уведомява, че на основание чл. 416, ал. 2 от ИК е осигурена възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да прави справка по ЕГН/ЛН в списъците на избирателите подкрепящи регистрацията на независим кандидат.

Проверката е достъпна тук.

08.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК Тунджа публикува одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на община

Бюлетина за кмет на кметство с. Безмер

Бюлетина за кмет на кметство с. Ботево

Бюлетина за кмет на кметство с. Бояджик

Бюлетина за кмет на кметство с. Веселиново

Бюлетина за кмет на кметство с. Дражево

Бюлетина за кмет на кметство с. Завой

Бюлетина за кмет на кметство с. Генерал Инзово

Бюлетина за кмет на кметство с. Кабиле

Бюлетина за кмет на кметство с. Калчево

Бюлетина за кмет на кметство с. Козарево

Бюлетина за кмет на кметство с. Крумово

Бюлетина за кмет на кметство с. Кукорево

Бюлетина за кмет на кметство с. Маломир

Бюлетина за кмет на кметство с. Могила

Бюлетина за кмет на кметство с. Овчи кладенец

Бюлетина за кмет на кметство с. Окоп

Бюлетина за кмет на кметство с. Победа

Бюлетина за кмет на кметство с. Роза

Бюлетина за кмет на кметство с. Скалица

Бюлетина за кмет на кметство с. Тенево

Бюлетина за кмет на кметство с. Хаджидимитрово

Бюлетина за кмет на кметство с. Ханово

Бюлетина за кмет на кметство с. Чарган

 

 

18.09.2019

Съобщение

ВАЖНО!

ОИК в Община Тунджа уведомява, че предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) се подава и на технически носител в Exсel формат:  Предложение за общински съветници.

10.09.2019

Съобщение

ОИК в Община Тунджа уведомява, че в периода от 16.09.2019 г. до 12.10.2019 г., до 17,00 ч. включително, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма като подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  (Приложение № 17-МИ от изборните книжа)- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявлението се подават до кмета на съответната община/кметство/кметски наместник. Към него се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

 

09.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

уведомява  регистрираните инициативни комитети,  че следва да представят списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.  изготвен  в структуриран електронен вид, с указания за попълването му съгласно  Приложение № 1 на Решение № 638-МИ от  21.08.2019 г. на ЦИК.

Електронния формат на списъка е съгласно Приложение № 2 към Решение №705-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК .

Последователността на електронния вид на списъка трябва да съответства с последователността в хартиения носител.

 

05.09.2019

Съобщение

ОИК в Община Тунджа уведомява, че приема заявления за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети всеки календарен ден от 05 септември 2019 г  до 16 септември 2019г. включително; от 09.00ч. до 17.00 ч.

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 198 - МИ / 07.09.2023

  относно: Прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Победа, Община „Тунджа“.

 • № 164-МИ / 11.08.2020

  относно: Определяне на технически сътрудник в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

 • № 163-МИ / 11.08.2020

  относно: Определяне адрес и работно време на комисията, сграда и място за обявяване решенията на ОИК в Община Тунджа за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

всички решения