18.09.2019

Съобщение

ВАЖНО!

ОИК в Община Тунджа уведомява, че предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) се подава и на технически носител в Exсel формат:  Предложение за общински съветници.

10.09.2019

Съобщение

ОИК в Община Тунджа уведомява, че в периода от 16.09.2019 г. до 12.10.2019 г., до 17,00 ч. включително, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма като подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  (Приложение № 17-МИ от изборните книжа)- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявлението се подават до кмета на съответната община/кметство/кметски наместник. Към него се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

 

09.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

уведомява  регистрираните инициативни комитети,  че следва да представят списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.  изготвен  в структуриран електронен вид, с указания за попълването му съгласно  Приложение № 1 на Решение № 638-МИ от  21.08.2019 г. на ЦИК.

Електронния формат на списъка е съгласно Приложение № 2 към Решение №705-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК .

Последователността на електронния вид на списъка трябва да съответства с последователността в хартиения носител.

 

05.09.2019

Съобщение

ОИК в Община Тунджа уведомява, че приема заявления за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети всеки календарен ден от 05 септември 2019 г  до 16 септември 2019г. включително; от 09.00ч. до 17.00 ч.

 

 

още съобщения

Календар

Решения

  • № 35-МИ / 20.09.2019

    относно: Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство в село Тенево, община Тунджа, област Ямбол за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 34-МИ / 18.09.2019

    относно: Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство в село Безмер, община Тунджа за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 33-МИ / 18.09.2019

    относно: Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство в село Ботево, община Тунджа за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения