№ 164-МИ / 11.08.2020

ОТНОСНО : Определяне на технически сътрудник в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

№ 163-МИ / 11.08.2020

ОТНОСНО : Определяне адрес и работно време на комисията, сграда и място за обявяване решенията на ОИК в Община Тунджа за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

№ 162-МИ / 05.11.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 116-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Тунджа за Избиране на общински съветници.

№ 161-МИ / 05.11.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК Тунджа за представителство по дела, в които Общинска избирателна комисия в община Тунджа е страна

№ 160-МИ / 05.11.2019

ОТНОСНО : Заличаване на кандидати, избрани за общински съветници

№ 159-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на община на втори тур

№ 158-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Ханово на втори тур

№ 157-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Тенево на втори тур

№ 156-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Маломир на втори тур

№ 155-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Кукорево на втори тур

№ 154-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Веселиново на втори тур

№ 153-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Безмер на втори тур

№ 152-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Сигнал от Христо Иванов за нарушения на изборния процес в с. Кабиле, Община Тунджа за произвеждането на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 г.

№ 151-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа за произвеждането на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 г.

№ 150-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа за произвеждането на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 г.

№ 149-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа за произвеждането на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 г.

№ 148-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа за произвеждането на втори тур на изборите за кметове на 03 ноември 2019 г.

№ 147-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа за произвеждането на втори тур на изборите за кметове на 03 ноември 2019 г.

№ 146-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : допълване на Решение № 115/28.10.2019 г., Решение № 116/28.10.2019 г., Решение № 117/28.10.2019 г., Решение № 118/28.10.2019 г., Решение № 119/28.10.2019 г., Решение № 120/28.10.2019 г., Решение № 121/28.10.2019 г., Решение № 122/28.10.2019 г. , Решение № 123/28.10.2019 г. , Решение № 124/28.10.2019 г. , Решение № 125/28.10.2019 г., Решение № 126/28.10.2019 г., Решение № 127/28.10.2019 г., Решение № 128/28.10.2019 г., Решение № 129/28.10.2019 г., Решение № 130/28.10.2019 г., Решение № 131/28.10.2019 г. , Решение № 132/28.10.2019 г., Решение № 133/28.10.2019 г. , Решение № 134/28.10.2019 г. , Решение № 135/28.10.2019 г. , Решение № 136/28.10.2019 г., Решение № 137/28.10.2019 г., Решение № 138/28.10.2019 г., Решение № 139/28.10.2019 г за определяне резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Тунджа.

№ 145-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа за произвеждането на втори тур на изборите за кметове на 03 ноември 2019 г.

Календар

Решения

  • № 164-МИ / 11.08.2020

    относно: Определяне на технически сътрудник в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

  • № 163-МИ / 11.08.2020

    относно: Определяне адрес и работно време на комисията, сграда и място за обявяване решенията на ОИК в Община Тунджа за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

  • № 162-МИ / 05.11.2019

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 116-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Тунджа за Избиране на общински съветници.

всички решения