28.11.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 28.11.2023 г. от 16.00 ч.

05.11.2023

на вниманието на секционните избирателни комисии в община тунджа

04.11.2023

на вниманието на секционните избирателни комисии в община тунджа

03.11.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 03.11.2023 г. от 13.30 ч.

02.11.2023

Предаване на книжа и материали по секции в община Тунджа

Общинска избирателна комисия Тунджа  определя следните членове, които на 04.11.2023 г. да извършат предаване на книжата и материалите по секции в община Тунджа, при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 05 ноември 2023г., съвместно с общински служители, определени със заповед на временно изпълняващия длъжността Кмет на община Тунджа, по следния график:

Първи маршрут 

1. Гергана Петрова-Димитрова - общинска администрация 

2. Красимира Ромер -  ОИК Тунджа

Населено място

Секция №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Видинци

009

11:30

 

2.

Миладиновци

030

12:00

 

3.

Генерал Инзово

010

12:30

техник – 13:10 ч.

4.

Крумово

024

13:00

техник – 13:20 ч.

5.

Роза

036,037

13:20

техник – 13:30 ч.

6.

Ботево

004

13:40

техник – 13:40 ч.

7.

Скалица

040

14:10

техник – 14:20 ч.

8.

Голям манастир

012

14:40

 

9.

Генерал Тошево

011, 051*

15:00

 

10.

Овчи кладенец

032

15:30

 

Забележка: * ПСИК

Втори маршрут 

 1. Елка Гьорина-общинска администрация 
 2. Симеон Симеонов - ОИК Тунджа

 №

Населено място

Секция №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Каравелово

021

11:20

 

2.

Сламино

041

11:40

 

3.

Робово

035

12:00

 

4.

Калчево

020, 052*

12:30

техник – 12:50 ч.

5.

Победа

034

12:50

техник – 13:00 ч.

6.

Челник

049

13:20

 

7.

Симеоново

039

13:50

 

8.

Асеново

001

14:10

 

9.

Козарево

022

14:50

 

10.

Стара река

042

15:20

 

Забележка: * ПСИК

Трети маршрут

1. Иванка Георгиева - общинска администрация

2. Иван Лахтев -  ОИК Тунджа

Населено място

Секция/

ПСИК №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Кукорево

025,026

11:10

техник – 12:00 ч., 12:10 ч.

2.

Ханово

047

11:40

техник – 12:30 ч.

3.

Окоп

033

12:10

техник – 12:20 ч.

4.

Тенево

043,044

12:30, 12:50

техник – 12:40 ч.,12:50 ч.

5.

Маломир

027, 054*

13:00

техник – 13:00 ч.

6.

Драма

015

13:50

 

7.

Дряново

016

14:20

 

8.

Коневец

023, 053*

14:50

 

Забележка: * ПСИК

Четвърти маршрут 

1. Радостина Делева - общинска администрация

2. Десислава Москова -  ОИК Тунджа

Населено място

Секция/

ПСИК №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Кабиле

019

11:00

техник – 12:10 ч.

2.

Дражево

014

11:20

техник – 12:15 ч.

3.

Хаджидимитрово

046

11:40

техник – 12:20 ч.

4.

Завой

017

12:00

техник – 12:30 ч.

5.

Веселиново

008

12:20

техник – 12:40 ч.

6.

Чарган

048

12:30

техник – 12:30 ч.

7.

Могила

031

12:50

техник – 12:40 ч.

8.

Търнава

045

13:10

 

 Пети маршрут 

1. Ваня Георгиева - общинска администрация

2. Спасин Карайчев -  ОИК Тунджа

Населено място

Секция

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Меден кладенец

028

11:20

 

2.

Савино

038

11:40

 

3.

Межда

029

12:10

 

4.

Златари

018

12:30

 

5.

Гълъбинци

013

12:50

 

6.

Бояджик

006,007,050*

13:00

техник – 14:10 ч., 14:10 ч.,

7.

Болярско

005

13:20

 

6.

Безмер

002,003

13:30

техник – 13:50 ч.; 14:00 ч.

Забележка: * ПСИК

 

01.11.2023

Съобщение

29.10.2023

Съобщение

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък и следа, гласът в тази бютелина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

29.10.2023

ПРИ ПРОБЛЕМ С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Във връзка с обезпечаване на необходимостта от предоставяне на допълнителни указания при използване на устройствата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден, е създаден Call Center, който ще е достъпен за времето от 20:00 ч. на 29.10.2023 г. до 08:00ч. на 30.10.2023 г. и от 20:00 ч. на 05.11.2023 г. до 08:00ч. на 06.11.2023 г. на следните телефонни номера: 02-949-2001; 02-949-2002.

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи - Приложение №101-МИ-хм и Приложение №103-МИ-хм, със следните указания:

не се попълва частта "ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ" - точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

контрола №2 и в двете приложения да се чете "Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5";

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение №101-МИ-хм,  съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини. 

 

25.10.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 25.10.2023 г. от 13.00 ч.

25.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

25.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ

21.10.2023

ДЕМОНСТРАЦИОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ

ОИК Тунджа ще проведе демонстрационно гласуване с машина за избиратели по следния график:

 

На 23.10.2023г.

На 24.10.2023г.

Час Населено място Час Населено място
09:00ч. с.Победа 09:00ч. с.Скалица
10:00ч. с.Калчево 10:30ч. с.Ботево
11:30ч. с.Чарган 12:00ч. с.Роза
13:00ч. с.Могила 14:00ч. с.Генерал Инзово
14:30ч. с.Веселиново 15:20ч. с.Крумово
16:00ч. с.Завой   

На 25.10.2023г.

На 26.10.2023г.

Час Населено място Час Населено място
09:00ч. с.Кукорево 09:00ч. с.Бояджик
10:30ч. с.Окоп 10:30ч. с.Безмер
12:00ч. с.Ханово 12:00ч. с.Хаджи Димитрово
14:00ч. с.Тенево 13:30ч. с.Дражево
15:20ч. с.Маломир 15:00ч. с.Кабиле
20.10.2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК:

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

18.10.2023

Съобщение

На територията на Община “Тунджа” са образувани 49 избирателни секции, които се помещават на първия етаж на обявените помещения и всички са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Общинската администрация предоставя телефони за връзка, на които избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обадят, за да бъдат транспортирани до съответната избирателна секция на 29.10.2023г. от 09.00 ч. до 18.00ч., както следва: 046/684277; 046/684 212; 0889 113 332.

 

18.10.2023

Съобщение

ОБУЧЕНИЯТА НА СИК ПО МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ СА ПРИСЪСТВЕНИ!

ОБУЧЕНИЯТА НА СИК ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СА ОНЛАЙН!

ДВАТА ВИДА ОБУЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

1.ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ПО МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- ТУНДЖА, В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА НТСа именно:

- на 24.10.2023г. – за всички СИК

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЗАПОЧВА В 9:00 часа

НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО Е В 9:30 часа

Обучители: Силвия Атанасова - секретар на ОИК Тунджа, Силвия Лафчиева – Михалева – зам. председател на ОИК Тунджа, Николай Начев – член на ОИК Тунджа

2.Онлайн обучения на членовете на СИК за работа със специализирано устройство за машинно гласуване, ще се проведат от "Сиела Норма" АД на долупосочените дати и часове, като членовете на СИК могат да участват в обучението, чрез клик на предоставения в дясната графа хиперлинк, а именно:

21 октомври 2023 г. (събота)

Microsoft Teams meeting

от 11:00 до 11:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

 

Натиснете тук, за да се присъедините в обучението

 

Meeting ID: 346 144 268 620 

 

Парола: GLYhG7 

22 октомври 2023 г. (неделя)

Microsoft Teams meeting

от 16:00 до 16:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

 

Натиснете тук, за да се присъедините в обучението

 

Meeting ID: 373 658 124 13 

 

Парола:: bcPdPa 

25 октомври 2023 г. (сряда)

Microsoft Teams meeting

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

 

Натиснете тук, за да се присъедините в обучението

 

Meeting ID: 351 220 102 507 

 

Парола: NP4QmD 

 

17.10.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 17.10.2023 г. от 16.30 ч.

13.10.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 13.10.2023 г. от 17.00 ч.

13.10.2023

Условия и ред за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции

Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция или местна коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия и коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Застъпниците се регистрират в ОИК Тунджа чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия и коалиция се подписва от представляващите партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението на партията и коалицията задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва и подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване на гореописаните изисквания.

След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, ОИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец.

Всяка партия и коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Тунджа до изборния ден по гореописания ред чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.

Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.

При произвеждане на втори тур при избори за кмет, извършената в общинската избирателна комисия регистрация на застъпниците за първия тур запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение.

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден – и с утвърдения отличителен знак.

В изборния ден застъпниците са длъжни да носят отличителния знак, утвърден с Решение № 2173-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

Застъпникът не може да бъде придружител.

12.10.2023

Съобщение

Предстоящо заседание на комисията - 12.10.2023 г. от 17.00 ч.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 195-МИ / 28.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия от квотата на Коалиция „БСП за България“.

 • № 194-МИ / 09.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия от квотата на Коалиция „БСП за България“.

 • № 193-МИ / 09.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия от квотата на Коалиция „БСП за България“.

всички решения