Общинска избирателна комисия Тунджа


РЕШЕНИЕ
№ 164-МИ
Тунджа, 11.08.2020

ОТНОСНО: Определяне на технически сътрудник в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 1830-МИ от 23.06.2020 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол

Р Е Ш И:

I. Определя функциите, които следва да изпълнява техническия сътрудник, както следва:

 1. Поддържа регистър на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети;
 2. Поддържа регистър на кандидатските листи за общински съветници;
 3. Поддържа регистър на кандидатските листи за кмет на кметство;
 4. Поддържа база данни на СИК/ПСИК и актуализира същите на основание взетите решения на Общинската избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол;
 5. Поддържа електронния регистър на жалбите, сигналите и решенията по тях като своевременно попълва регистъра след предоставянето му от член на Общинската избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол;
 6. Поддържа регистъра на застъпниците по кандидатски листи;
 7. Актуализира информацията на Интернет страницата на Общинската избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, като своевременно изпраща за публикуване взетите от комисията решения, подготвения дневен ред за насрочените заседания на комисията, протоколите от заседанията на комисията, както и изготвените от нея съобщения, по реда, определен с приетата от ЦИК процедура за актуализиране;
 8. Изпълнява и други функции, възложени му от Общинската избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол.

II. Определя за технически сътрудник - Анелия Златкова Маринова ЕГН ………….

III. Определеното за технически сътрудник лице  следва да изпълнява функциите по т. I  от решението за периода от 07.08.2020 г. до 7 дни включително от обявяване на изборния резултат.

 1. Определя еднократно възнаграждение в размер на 520 лв.

      Граждански договор с определените от Общинската избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол лица се сключва от Кмета на община Тунджа.

Председател: Силвия Николаева Атанасова

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

* Публикувано на 11.08.2020 в 15:32 часа

Календар

Решения

 • № 164-МИ / 11.08.2020

  относно: Определяне на технически сътрудник в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

 • № 163-МИ / 11.08.2020

  относно: Определяне адрес и работно време на комисията, сграда и място за обявяване решенията на ОИК в Община Тунджа за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

 • № 162-МИ / 05.11.2019

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 116-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Тунджа за Избиране на общински съветници.

всички решения