Общинска избирателна комисия Тунджа


РЕШЕНИЕ
№ 163-МИ
Тунджа, 11.08.2020

ОТНОСНО: Определяне адрес и работно време на комисията, сграда и място за обявяване решенията на ОИК в Община Тунджа за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

На основание чл. 87, ал.1, т.1 и чл.87, ал.2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол

Р Е Ш И:

1. Определя адрес на Общинска избирателна комисия в Община Тунджа, област Ямбол както следва : гр. Ямбол, пл. “Освобождение“ № 1,  ет.2, ст. 203, сградата на Община Тунджа.

Адресът на сградата да се обяви на електронния адрес на ОИК в Община Тунджа.

Комисията е с работно време : всеки ден от 9.00ч. до 17.00ч.; телефонни номера за контакт : 0899351811 и 0895 464881, тел. 046/684318, 046/684229   и електронен адрес: oik[email protected].

2. Решенията на ОИК в Община Тунджа, област Ямбол се обявяват на информационно табло с надпис „ РЕШЕНИЯ НА ОИК ТУНДЖА“ на партерния етаж на сградата, в която се помещава комисията и на електронния адрес на комисията : https://oik2825.cik.bg.

3. Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол обявява решенията си незабавно след приемането на местата, определени в т. 2 от решението. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Свалянето се удостоверява с подписите на най-малко двама от членовете на комисията от различни партии и коалиции.        

Председател: Силвия Николаева Атанасова

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

* Публикувано на 11.08.2020 в 15:25 часа

Календар

Решения

  • № 164-МИ / 11.08.2020

    относно: Определяне на технически сътрудник в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

  • № 163-МИ / 11.08.2020

    относно: Определяне адрес и работно време на комисията, сграда и място за обявяване решенията на ОИК в Община Тунджа за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

  • № 162-МИ / 05.11.2019

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 116-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Тунджа за Избиране на общински съветници.

всички решения