Общинска избирателна комисия Тунджа


РЕШЕНИЕ
№ 162-МИ
Тунджа, 05.11.2019

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 116-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Тунджа за Избиране на общински съветници.

Общинска избирателна комисия Тунджа установи, че са допуснати технически грешки в Решение № 116-МИ от 28.10.2019 г. Тунджа за Избиране на общински съветници

В Решение № 116-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Тунджа за Избиране на общински съветници в т VI в таблицата, в която са вписани имената на избраните общински съветници, под номер 10 е грешно изписано фамилното име на избрания за общински съветник, издигнат от ПП „АБВ“ /Алтернатива за българско възраждане/ Здравко Стефанов Здравков, вместо Здравко Стефанов Златаров.

В Решение № 116-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Тунджа за Избиране на общински съветници в т V в таблицата, в която се обявява разпределението на заявените предпочитания/преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партии/коалиции и местни коалиции получили мандати и тяхното подреждане, под номер в на бюлетината 56 и под №2 погрешна са записани имената на кандидата в листата на коалиция БСП за България Нели Стоянова Петрова, вместо Нели Петрова Славова.

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение №116-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Тунджа за Избиране на общински съветници,  като т. VI в таблицата , в която са вписани имената на избраните общински съветници, под номер 10 следва да се чете Здравко Стефанов Златаров.

Допуска поправка на техническа грешка в Решение №116-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Тунджа за Избиране на общински съветници,  като т. Vв таблицата , в която се обявява разпределението на заявените предпочитания/преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партии/коалиции и местни коалиции получили мандати и тяхното подреждане, под номер в на бюлетината 56 и под №2 следва да се чете Нели Петрова Славова.

         Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, чрез Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол.

Председател: Силвия Николаева Атанасова

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

* Публикувано на 05.11.2019 в 15:01 часа

Свързани решения:

116-МИ/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 164-МИ / 11.08.2020

    относно: Определяне на технически сътрудник в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

  • № 163-МИ / 11.08.2020

    относно: Определяне адрес и работно време на комисията, сграда и място за обявяване решенията на ОИК в Община Тунджа за произвеждане на нови избори на 27.09.2020 г.

  • № 162-МИ / 05.11.2019

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 116-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Тунджа за Избиране на общински съветници.

всички решения