Общинска избирателна комисия Тунджа


РЕШЕНИЕ
№ 197- МИ
Тунджа, 04.10.2020

ОТНОСНО: избиране на кмет на с.Тенево, община Тунджа

Днес, 04.10.2020 г., в 22.30 ч. Общинската избирателна комисия Тунджа на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

  

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство с.Тенево, област Ямбол, на втори тур

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОМИТОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********, издигнат от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 453 действителни гласове.

  

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Силвия Николаева Атанасова

Зам. председател: Магдалена Христова Димитрова

Зам. председател: Росица Михайлова Гриванова

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

За секретар: Дилиян Иванов Царев

За секретар: Димитър Събев Събев

За секретар: Елена Димитрова Иванова-Георгиева

За секретар: Живка Господинова Колева

За секретар: Живко Тодоров Тодоров

За секретар: Ирина Милушева Нейкова

За секретар: Нели Кръстева Стоянова

За секретар: Силвия Петкова Лафчиева-Михалева

За секретар: Симеон Иванов Симеонов

* Публикувано на 04.10.2020 в 22:40 часа

Календар

Решения

  • № 197- МИ / 04.10.2020

    относно: избиране на кмет на с.Тенево, община Тунджа

  • № 196-МИ / 02.10.2020

    относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа при произвеждане на нов избор на кмет на кметство с. Teнево, община Тунджа, обл. Ямбол, насрочен на 04.10.2020 г.

  • № 195-МИ / 02.10.2020

    относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа при произвеждане на нов избор на кмет на кметство с. Teнево, община Тунджа, обл. Ямбол, насрочен на 04.10.2020 г.

всички решения